Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw data enkel conform de wettelijke bepalingen. Deze verklaring over de databeveiliging geldt uitsluitend voor het gebruik van de door ons aangeboden webpagina´s. Ze geldt niet voor de webpagina´s van andere dienstenaanbieders, waar wij enkel naar verwijzen via een link. Bij het gebruik van onze webpagina´s blijft u anoniem, voor zover u ons niet vrijwillig persoonsbetrokken gegevens ter beschikking hebt gesteld.

 

Persoonsbetrokken gegevens worden enkel verzameld wanneer dit voor het gebruik van de op de website aangeboden diensten, in het bijzonder formulieraanbiedingen, vereist is. Wij zullen de door u ter beschikking gestelde gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

Zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring geven wij geen persoonlijke gegevens door, tenzij wij daartoe juridisch verplicht zijn. We wijzen er evenwel op dat het doorgeven van data op het internet er steeds kan toe leiden dat derden uw gegevens ter kennis nemen of vervalsen. Wij waarborgen u inzage in de over u opgeslagen data en vernietigen ze desgewenst. In verband met de verwittiging van onze klanten over nieuwe producten etc. sturen wij u uitsluitend e-mails als u ons uw e-mail-adres ter beschikking stelt. Het u toekomende herroepings- en informatierecht kunt u schriftelijk of per e-mail opeisen.

 

Deze website benut Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (´Google´). Google Analytics gebruikt zgn. ´cookies´, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie aangelegde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel getransfereerd aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Ingeval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de EU of in andere staten, waarmee een verdrag bestaat in het kader van de Europese Economische Ruimte, vooraf verkort. Enkel in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA getransfereerd en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik verbonden diensten aan de wesitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere data door Google samengebracht. U kunt het opslaan van de cookies door een passende instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval niet alle functies van de website ten volle kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangelegde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende data (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze data door Google verhinderen door de via volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de via u verzamelde gegevens door Google op de hoger beschreven manier.

 

Deze website gebruikt zgn. socialplugins van het sociale netwerk facebook.com van de onderneming Facebook Inc., California, USA. Bedoelde plugins zijn aangeduid met ´Facebook SocialPlugin´ of met een Facebook-logo. Zodra de klant een door CARELINE aangeboden website bezoekt, waarin een plugin is geïntegreerd, wordt door de browser van de klant een directe verbinding met de servers van facebook geconstrueerd en wordt de inhoud van de plugin door facebook verder aan de browser van de klant doorgegeven. Door de hierdoor tot stand gebrachte integratie van de plugin wordt aan facebook de inlichting doorgegeven dat de klant een internetpagina van CARELINE opgeroepen heeft. Zover de klant bij facebook actief is aangemeld, kan facebook het bezoek aan de website direct onderbrengen bij het gebruikersconto van de klant bij facebook. Zodra een interactie met de plugin door de klant gebeurt, bv. doordat op de knop ´like´ gedrukt wordt, geeft de browser van de klant de informatie direct aan facebook door. De klant verklaart zich akkoord met deze manier van werken. Over doelstellingen en omvang van de dataverzameling en -verwerking bij facebook moet de klant direct bij facebook.com informeren.

 

De klant kan, bij het bezoek aan onze website, het doorgeven van informatie aan facebook verhinderen door zich vóór het bezoek aan onze internetpagina bij facebook uit te loggen.